Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

villkor.

Lånevillkor

Lånetiden för standardböcker är 30 dagar med möjlighet till max 2 omlån om ingen står på kö. Lånetiden för kurslitteratur och kommentarer är 7 dagar med möjlighet till max 3 omlån om ingen står på kö. Här kan du läsa om våra rutiner vid ej återlämnade böcker på förfallodagen.

Förseningsavgifter på sent inlämnade böcker tillkommer. Vid biblioteksintroduktionen ges fullständig information om lån och lånevillkor.

Kopiering

En multifunktionsskrivare (för kopiering, skanning och utskrift) finns tillgänglig för alla studenter som har tillgång till bibliotekets passerbricka. Självkostnadspris tillkommer.

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg