Villkor

Lånevillkor

Lånetiden för standardböcker är 30 dagar med möjlighet till max 2 omlån om ingen står på kö. Lånetiden för kurslitteratur och kommentarer är 7 dagar med möjlighet till max 3 omlån om ingen står på kö. Här kan du läsa om våra rutiner vid ej återlämnade böcker på förfallodagen.

Förseningsavgifter på sent inlämnade böcker tillkommer. Vid biblioteksintroduktionen ges fullständig information om lån och lånevillkor.

Kopiering

En multifunktionsskrivare (för kopiering, skanning och utskrift) finns tillgänglig för alla studenter som har tillgång till bibliotekets passerbricka. Självkostnadspris tillkommer.

Moodle

Besök gärna Moodle för nödvändig information om biblioteket. Här hittar du bland annat information om lösenord och hur du hittar till bibliotekets olika plattformar