Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog.

Johannelunds teologiska högskola har ett brett utbud av utbildningar inom bland annat exegetik, religionshistoria och pastorala kurser. Nedan följer kursplanerna för utbildningar under hösten 2020.  Nederst är hela kursutbudet indelade inom ämnesområden. Läs mer om ansökan och urvalskriterier.

Kursplaner för utbildningar HT 2020

Se alla kurser uppdelade ämnesvis 

 

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog