Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog.

Johannelunds teologiska högskola har ett brett utbud av utbildningar inom bland annat exegetik, religionshistoria och pastorala kurser. Nedan följer kursplanerna för utbildningar under hösten 2020.  Nederst är hela kursutbudet indelade inom ämnesområden. Läs mer om ansökan och urvalskriterier.

Kurser som ges under VT 2021

Kurser som ges under HT 2020

Alla våra kurser uppdelade ämnesvis 

 

Följande utbildningar ges i samarbete med lärosäten som vi samarbetar med.

Kurser i samarbete med Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Kurser i samarbete med Enskilda högskolan Stockholm.

Kurser i samarbete med Missionsgården Strandhem.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm