ANSÖKAN OCH VIKTIGA DATUM

Viktiga datum

 

Vårterminen 2024:

2024-01-15 till 2024-06-02
Block 1: 15 jan – 24 mars
Block 2: 25 mar – 2 juni

Omtentadag: 3 juni

 

Campusdagar:

v 3, v 7, v 12, v 17, v 22

 

Sommarterminen

2024: 3 juni – 11 aug

 

 

Höstterminen 2024:

2024-09-02 till 2025-01-19
Block 1: 2 september – 10 november
Block 2: 11 november – 19 januari

Introduktionsdagar nya studenter, åk 1: 2-6 september

Campusdagar:
v 36, v 40, v 45, 49, 3

Vårterminen 2025: 2025-01-20 – 2025-06-08 

Block 1: 20 januari – 30 mars
Block 2: 31 mars – 8 juni


Campusdagar:
v 7, 13, v 17, v 23

Ansökan

Den officiella ansökningsperioden för hösten 2024 är stängd och öppnar igen till hösten!

 

Ansökan till Johannelunds program

Du söker till Johannelunds program via antagning.se

Du kan läsa samtliga program på campus i Uppsala eller halvdistans (distans med campusträffar). 

Johannelund erbjuder följande program:

 • Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil (60 hp)
 • Högskoleprogram med själavårdsprofil (120 hp)
 • Kandidatprogram med själavårdsprofil (180 hp)
 • Teologiskt introduktionsår (60 hp)
 • Högskoleprogram i teologi (120 hp)
 • Kandidatprogram i teologi (180 hp)
 • Integrerat prästprogram (240 hp)
 • Integrerat prästprogram, inriktning Svenska kyrkan (255 hp)
 • Magisterprogram i teologi (60 hp)
 • Masterprogram i teologi (120 hp)

  Vill du läsa till präst i EFS?

  Vid Johannelund kan du läsa de akademiska och pastorala kurser som är obligatoriska för prästvigning och tjänst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. Du söker då till Integrerat prästprogram 240 hp via antagning.se.  

  Vill du läsa till präst i Svenska kyrkan?

  Vid Johannelund kan du läsa den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan: kandidatexamen i teologi 180 hp, magisterexamen i teologi 60 hp samt Svenska kyrkans tro och liv 15 hp. Du väljer då att antingen läsa kandidatprogrammet 180 hp samt magisterprogrammet 60 hp eller Integrerat prästprogram 255 hp. Efter avklarade akademiska studier söker du sen vidare till Svenska kyrkans Utbildningsinstitut (SKUI).

  Ansökan till Johannelunds kurser

  Kurser som ges via Johannelunds teologiska högskola söker du via denna webbplats. Samtliga kurser som ges vid Johannelund kan läsas som fristådende kurser.

  Fristående kurser är i dagsläget endast studiemedelsberättigande för Johannelunds programstudenter.

  Ansökan på reell kompetens

  Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands.

  Saknar du formell behörighet kan du därmed bli behörig till teologiska studier vid Johannelund på reell kompetens om din tidigare erfarenhet bedöms ha gett tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara studierna. Du söker på reell kompetens via antagning.se genom att bifoga blankett samt intyg som styrker dina tidigare erfarenheter. 

  För frågor kontakta studierektor@johannelund.nu 

  Vill du byta från annat lärosäte till Johannelund?

  Har du redan läst kurser i teologi eller religionsvetenskap och önskar byta till Johannelund? Då ska du inte ansöka till ett nytt program via antagning.se utan fylla i en särskild blankett som finns att ladda ner på denna sida. Blanketten skickas till studierektor@johannelund.nu med bifogade registerintyg senast 1 november för byte till vårterminen samt 1 maj för byte till höstterminen.

  Frågor

  Kontakta studievägledare på studievagledning@johannelund.nu eller studierektor Mattias Neve, studierektor@johannelund.nu