Vanliga frågor


Hur skriver jag ut intyg och resultat från Ladok?
Logga in på Ladok Student och välj intyg.
Där kan du välja mellan nationellt resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande. Om du behöver beställa ett underskrivet intyg, vänligen ta kontakt med administrationen.

Var hittar jag datum för modulerna under terminen?
Viktiga tider för terminen hittar du här:
https://www.johannelund.nu/utbildningar-ansok/ansokan-och-viktiga-datum/

Hur många kurser och poäng läser jag vid heltidsstudier?
Johannelunds kurser ges till största del på halvfart, vilket betyder att heltidsstudenter normalt läser två kurser om 7,5 hp parallellt under varje modul.

  • En modul består av tio veckor.
  • En termin är uppdelad i två moduler (totalt 20 veckor).
  • Heltidsstudier innebär att du under en termin totalt läser 30 hp.

Jag kan inte vara med på introduktionsdagarna eller campusveckan, hur gör jag då? Hur får jag informationen?
Viktig information finns att läsa på studentsidan på Moodle samt i dokumentet ”Allmänna rutiner”. För specifika frågor kontakta administrationen, administration@johannelund.nu alternativt studievägledaren, studievagledning@johannelund.nu

Hur ofta är det campusdagar?
Utöver introduktionsdagarna för årskurs 1 är det campusdagar vid fyra tillfällen per termin: ett campustillfälle i mitten av varje modul med föreläsningar samt ett campustillfälle i slutet av varje modul för examination och salsskrivningar 

Måste jag som läser på halvdistans närvara under campusdagarna?
Ja, föreläsningar och examinerande moment som är schemalagda under campusdagarna är obligatoriska för att få godkänt på kursen och du förväntas då vara på plats i Uppsala (detta gäller för alla studenter, både campus och halvdistans). I detaljschemat ser du vilka dagar som gäller för just dina studier. Missar du ett campustillfälle måste du delta vid campustillfället nästa gång kursen ges alternativt vid ett extra lektionstillfälle under en omtentadag för att få godkänt i kursen.

Vad gör jag om jag missar de första föreläsningen vid kursstart?
Om du missar de första föreläsningarna vid kursstart ber vi dig ta kontakt med din lärare.

Erbjuder ni boende under campusdagarna?
Nej, vi erbjuder tyvärr bara boende till de studenter som läser på campus under hela året.  

Vilken buss går till JTH?
Du tar buss nr 2 från Uppsala i riktning mot Gamla Uppsala och går av vid hållplats Heidenstamstorg. Johannelund ligger bredvid Lötenkyrkan på andra sidan parkeringsplatsen, Heidenstamsgatan 75.

Vad är Ladoks studentportal och måste jag skaffa ett eduID?
Ja, du måste skaffa ett eduID då det är nödvändigt för att kunna genomföra studier vid Johannelund.

Johannelund använder Ladok för administration av kurser och betygsregistrering. För att få åtkomst till Ladoks studentportal (https://www.student.ladok.se/) måste du ha ett så kallat ”eduID”. Besök https://eduid.se/ och följ instruktionerna. ​​Vid beställningen behöver du verifiera din identitet, detta gör du på bästa sätt genom att beställa uppgifterna via brev till din folkbokföringsadress. OBS! Det tar ett par veckor att skaffa ett eduID, så vänta inte för nära inpå terminsstarten. 

Via Ladoks studentportal kan du bland annat registrera dig på de kurser du läser under terminen, se din kursinformation, studieplanering samt få information om betyg och har möjligheten att beställa registerutdrag.

Vilken litteratur ska jag köpa?
Information om kurser och litteratur hittar du i kurskatalogen, med reservation att läraren kan justera kurslitteratur fram till två veckor innan kursstart: https://www.johannelund.nu/utbildningar-ansok/kurskatalog/

Johannelunds studenter har tillgång till skolans bibliotek samt elektroniska böcker och artiklar via ATLA Religion Database och ProQuest. Dock har biblioteket endast ett begränsat antal exemplar av kurslitteraturen (1 ex för utlåning samt 1 ex som referenslitteratur) och som student ansvarar du själv för att införskaffa den litteratur du behöver för de kurser du läser. Det är klokt att beställa kurslitteraturen så fort som möjligt. Kurslitteratur kan beställas på ett flertal webbsidor, t ex www.bokus.com, internetbokhandeln.se eller www.adlibris.se. Begagnad kurslitteratur kan ibland hittas på www.bokborsen.se.

Jag har behov av stöd i mina studier, hur gör jag då?
Johannelund erbjuder olika hjälpmedel, såsom inläst litteratur, anteckningshjälp och uppläsningsprogram (Tor Talk). Har du behov av särskilt stöd i studierna (t ex vid dyslexi) behöver du kontakta studierektorn (studierektor@johannelund.nu) för att boka in ett introduktionssamtal. Detta bör göras i god tid innan terminsstart. 

Vilka kurser är jag registrerade på?
Information om dina kurser hittar du på https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/. Vårterminens och höstterminens kurser är tillgängliga från och med 10 december respektive 10 juni. 

Tidigare teologistudier vid annat lärosäte

Har du läst teologi eller religionsvetenskap vid annat lärosäte? Då kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dessa studier i din examen vid Johannelund. Det kan även innebära att du har möjlighet att byta ut vissa kurser i normalstudieplanen mot andra kurser (du får då en individuell studieplan). För frågor om tillgodoräkning kontaktar du studierektor, studierektor@johannelund.nu och för frågor som individuell studieplan kontaktar du studievägledaren, studievagledning@johannelund.nu.

Jag kan inte logga in på mitt Moodle-konto, hur gör jag då?
Vänligen ta kontakt med vår systemansvarige (administration@johannelund.nu)

Jag kan inte logga in på mitt gmail-konto, hur gör jag då?
Vänligen ta kontakt med vår systemansvarige (administration@johannelund.nu)

Jag vill bo på studenthemmet. Hur går jag tillväga?
All information kring studenthemmet samt kontaktinformation hittar du på https://www.johannelund.nu/om-oss/

Var hittar jag mitt schema för nästa kurs?
Ditt schema hittar du på vår lärplattform Moodle samt via kalenderinbjudan som skickas till din e-postadress (@johannelund.nu) i samband med kursstart.

Vad är pastorala profilkurser?
Pastorala profilkurser (=yrkesförberedande praktiska kurser, ger inte högskolepoäng) ingår i Johannelunds integrerade prästprogram samt Själavårdsprogrammet och är då obligatoriska delar av utbildningen. Obligatorium gäller även deltagande i mentorsgrupper.

Vad är en mentorsgrupp och vem tilldelas en mentorsgrupp?
En mentorsgrupp är en mindre grupp studenter och en lärare som möts 3 till 5 gånger per termin, för reflektionssamtal kring livet och studierna. 

Mentorsgrupp erbjuds samtliga campusstudenter samt distansstudenter som läser integrerat prästprogram och själavårdsprogrammet. För det integrerade prästprogrammet och Själavårdsprogrammet är mentorsgrupperna obligatoriska och ingår i utbildningen. Om du inte är med under introduktionsveckan och ska ingå i en mentorsgrupp behöver du meddela Veronica Widell (veronica.widell@johannelund.nu).

Vad är klasstimmen?
Klasstimmen hålls årskursvis i början av varje läsår. Syftet med klasstimmen är att gå igenom nyheter och viktig information inför terminen samt utse en klassrepresentant. Studenter som inte kan närvara vid klasstimmen ansvarar för att själva tillgodose sig informationen på annat sätt. 

Vad är rektorstimmen?
Rektorstimmen hålls årskursvis i slutet av varje läsår (distansstudenter har möjlighet att närvara via videolänk). Rektorstimmen är ett komplement till kursvärderingarna med syftet att utvärdera läsåret som helhet och i samtal utvärdera de kurser som studenterna har läst.