Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Präst.

Att vara präst är att hjälpa människor i deras gudstro. Det sker bland annat genom gudstjänster, kyrkliga handlingar som t ex dop och begravningar samt genom personliga möten och själavård. Arbetet innebär också att tillsammans med församlingens arbetslag och ideella medarbetare forma en församlings verksamhet och gemenskap. Prästrollen är under ständig förändring. I vår tid är det särskilt viktigt att en präst kan samarbeta med människor och vara öppen och ärlig i sin ambition att låta den kristna tron prägla såväl helg som vardag.

För att bli präst krävs akademiska studier i religionsvetenskap med en tyngdpunkt i kristen teologi och att man fullför samtliga praktiska och pastorala profilkurser. Kunskaper inom olika teologiska ämnesområden ger en bra grund för prästyrket. Det är också viktigt att den som skall bli präst har distans till sin egen roll och realistiska förväntningar på sig själv och andra.

Examen och yrkesutbildning i ett

Inom ramen för utbildningarna kan följande examina avläggas:

  • Högskoleexamen 120 högskolepoäng, (efter 2 år) i teologi
  • Kandidatexamen 180 högskolepoäng (efter 3 år) i teologi
  • Magisterexamen + 60 högskolepoäng  efter kandidatexamen i teologi
  • Masterexamen + 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap efter kandidatexamen i teologi

Vi har examensrätt för Kandidatexamen (3 år) och Högskoleexamen (2 år) i teologi på grundnivå samt Magisterexamen (+ 1 år) och Mastexamen (+ 2 år) på avancerad nivå.

För den som påbörjar sina studier from ht 2013 och siktar mot prästtjänst i Svenska kyrkan, krävs en kandidat- och en magisterexamen, en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid samt det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Präst i Svenska kyrkan

Utbildningen till präst i Svenska kyrkan kan läggas upp på två sätt vid Johannelund.
Alternativ 1, som vi rekommenderar: Du läser de tre första åren på det integrerade prästprogrammet där högskolekurser och pastorala profilkurser (yrkesförberedande kurser) integreras. Efter 3 år tar du ut din kandidatexamen och gör sedan en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid och därefter läses magisterexamen. Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret  vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.
Alternativ 2: Du läser kandidatprogrammet vid Johannelund, där de pastorala profilkurserna (=yrkesförberedande kurserna) inte ingår, och tar ut en kandidatexamen efter 3 år. Sedan läser du en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid samt därefter en magisterexamen. Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Du söker program via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola  Ansökan till höstterminen är öppen 15 mars tom 15 april och till vårterminen 15 september tom 15 oktober. Programmen kan även sökas via www.antagning.se.

Om du söker det integrerade prästprogrammet ingår de pastorala profilkurserna som ligger vid sidan av högskolekurserna. För att antas till detta program önskar vi en skriftlig rekommendation från en präst eller pastor. Klicka här: Instruktion för rekommendation. Antagningen till de pastorala profilkurserna i det integrerade prästprogrammet sker efter en antagningsintervju.

Präst i EFS (4,5 år)

I det integrerade prästprogrammet, som du måste läsa för att bli präst i EFS, ingår parallellt med högskolekurserna de obligatoriska pastorala profilkurser (=yrkesförberedande kurser) som ligger utanför högskolekurserna. Efter 3 år avläggs en kandidatexamen i teologi. Därefter kan man välja om man under det fjärde årets högskolestudier vill ta en magisterexamen (1 år). När man är klar med sina 4 års teologiska studier så läses den sista yrkesförberedande praxisterminen, som är en samverkansutbildning mellan Johannelund och Åredalens folkhögskola.  Samtliga pastorala profilkurser från 4 års studier vid Johannelund, 4 års akademiska studier i teologi (240 hp) inkl en kandidatexamen och praxisterminen på Johannelund utgör tillsammans den yrkesutbildning till präst som EFS kräver.

Programmet söks via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola Ansökan till höstterminen är öppen 15 mars tom 15 april och till vårterminen 15 september tom 15 oktober. Programmet kan även sökas via www.antagning.se och har då programkoden JTH-09101.
För att antas till det integrerade prästprogrammet önskar vi en skriftlig rekommendation från en präst eller pastor. Instruktion för skriftlig rekommendation finns du här: Instruktion för rekommendation. Antagningen till de pastorala profilkurserna sker efter en antagningsintervju.

För information om hur du ansöker om att bli antagen som präst i EFS, klicka här, så länkas du till EFS hemsida och informationen kring prästantagning där.

I mån av plats kan man antas till pastorala profilkurser enbart. För ansökan, ta kontakt med studierektor 2, Torbjörn Larspers, tfn: 018-16 99 04, mail: torbjorn.larspers@johannelund.nu

På Johannelunds teologiska högskola erbjuds ett integrerat prästutbildningsprogram

Integrerat prästprogram (4,5 år) för de som läser till präst i Svenska kyrkan

Här kan du ladda ner studieplanen

I programmet varvas studierna i högskoleteologi med den praktiska prästutbildningen. Utbildningen är en yrkesutbildning där vi hela vägen söker integrera teologins teori och praktik.

Integrerat prästprogram (4,5 år) för de som läser till präst i EFS

Här kan du ladda ner studieplanen

I programmet varvas studierna i högskoleteologi med den praktiska prästutbildningen. Utbildningen är en yrkesutbildning där vi hela vägen söker integrera teologins teori och praktik.

 

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg