Talade gjorde Robert Kolb, professor emeritus från Concordia Seminary i St. Louis i Missouri, och en världsledande forskare på Martin Luther och reformationens teologi. Kolb är författare till ett 20-tal böcker.
Vi lyssnade även till Sarah Hinlicky Wilson, knuten till Johannelund som affilierad lärare i systematisk teologi; Carl Axel Aurelius, lutherforskare och biskop emeritus, affilierad lärare Johannelund; och Torbjörn Johansson från Församlingsfakulteten, som forskat på reformationens teologi och även Dietrich Bonhoeffer. Även Johannelunds prorektor Tomas Nygren som planerade konferensen talade med rubriken “helgelse i luthersk teologi idag”.