Kyrkohistoria som forskningsämne.

Torbjörn Larspes är lektor i historisk praktisk teologi och docent i kyrkohistoria.

Från kl 15.00: korta presentationer av Johannelunds mastersstudenters uppsatser.

Följ med via länk om du inte är på plats på Johannelund: meet.google.com/pto-zkch-smr 

27 februari  kl. 13:15 – 16:30