Måndag 11 december kl 13.15-14.45: “Sällskapet för främjande av kyrklig själavård, Stockholm,
1893-1918. Motverkande av sekularisering genom byggande av kyrkor och församlingskärnor på frivillig
grund.”

Länk om du vill följa med digitalt: https://meet.google.com/ofi-izwq-huc

Torbjörn Larspers är docent i kyrkohistoria och högskolelektor i historisk-praktisk teologi.