Mattias Neve, lektor i praktisk teologi, presenterar sin doktorsavhandling i missionsteologi (2021):
“In Pursuit of Proximity: A Missiological Study of Four
‘Emerging Church’ Communities in Sweden”. Måndag 26/9 kl. 13:15-14:45, Johannelunds teologiska högskola.
Välkommen!