Tjänsteutlysning

2023-01-26

Johannelunds teologiska högskola söker

Johannelunds teologiska högskola söker en ny kollega som vill leda vårt administrativa arbete och
ingå i högskoleledningen. Johannelund utbildar personer som arbetar i hela den svenska
kristenheten, framför allt som präster inom EFS och Svenska kyrkan. Vi är en liten men dynamisk
arbetsplats med 15 anställda och 250 studenter. Johannelund är Sveriges äldsta fristående teologiska
utbildning (grundad 1862, examensrätt för högskola 1993) med utbildningar som integrerar teori och
praktik i en andligt levande miljö. Vi söker nu en självgående person som kan leda högskolans
administration samt hålla i HR.

Johannelund befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas där vi sedan sommaren 2022 är egen
organisation i form av aktiebolag (svb). Tidigare var vi en del av Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS,
en självständig rörelse inom svenska kyrkan). För nuvarande har Johannelund avtal med EFS gällande
ekonomi och löneadministration, medan allt som rör HR sköts av högskolan. Ambitionen på sikt är att
upprätta egna ekonomiska system för högskolan.

Arbetsuppgifter

Som administrativ chef kommer du att ha ansvar för högskolans HR och vara chef för personal som är
icke undervisande, vilket i nuläget är en högskoleadministratör, en kommunikatör, en
studievägledare, en bibliotekarie och en IT-systemansvarig. Tillsammans med rektor och prorektor
ingår du i högskolans ledningsgrupp, och du kommer också ha ett nära samarbete med
studierektorn. Du har ett övergripande ansvar för personal- och på sikt även löneadministrationen.

I ditt HR-ansvar kommer du vara ansvarig för fackliga förhandlingar, att arbetsrättslagstiftningen
följs, arbetsmiljöarbete, utforma annonser och skriva anställningsavtal, löneprocessen, utveckla HR-
processer, likabehandling, kompetensutveckling, uppdatering och utveckling av policys och andra
personaldokument samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom HR-fältet. Du kommer också
vara ett stöd till rektor i arbetsrätts-, chefs-, och ledarskapsfrågor. Att stötta rektor vid rekrytering av
ny personal ingår också i dina arbetsuppgifter. Då du är den enda som arbetar med HR-frågor är det
viktigt att du är van och bekväm med att arbeta självständigt samt att du har mycket god kunskap
inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kvalifikationer

 • Kandidatexamen i personalvetenskap
 • Bred erfarenhet inom HR och ledarskap, gärna som HR-specialist och/eller chef.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Önskvärda kvalifikationer

 • God kunskap om ekonomirelaterade lagar och regelverk
 • Tidigare erfarenhet från högskoleverksamhet, helst från ledande befattning

 

Personliga egenskaper

 • Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
 • Förmåga att samarbeta och att skapa god arbetsmiljö
 • Förmåga att utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet utifrån fastställda
  mål och ekonomiska ramar
 • Är bekväm med den kristna värdegrund som Johannelund vill kännetecknas av

Anställningen

 • Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse
 • Arbetsplats är Johannelunds teologiska högskola i Uppsala
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning

Ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev och CV. Går du vidare i rekryteringen kommer två referenser efterfrågas. Sista dag för ansökan är onsdag den 15 februari 2023.

Ansökningshandlingarna mejlas till administrativ utvecklare Zara Witt-Strömer:
zara.wittstromer@johannelund.nu

Kontaktperson: James Starr, rektor på Johannelund, james.starr@johannelund.nu
Facklig kontaktperson: Lars-Göran Sundberg, lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer om tjänsten!