Präst i Svenska kyrkan

Vid Johannelunds teologiska högskola kan du läsa hela den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan (kandidat- samt magisterexamen i teologi, samt Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp). Du har även möjlighet att läsa Johannelunds pastorala profilkurser som integreras i utbildningen. Dessa profilkurser är en god förberedelse för församlingstjänst men är inget krav för prästvigning och tjänst i Svenska kyrkan. Efter dina akademiska studier vid Johannelund söker du sen vidare till Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI).

Mer information om utbildningskrav och antagning som prästkandidat i Svenska kyrkan finns på Svenska kyrkans webbplats.