Flera ledande lutherforskare samlas på Johannelund för en konferens om helgelse i luthersk teologi, med bl a dr Sarah Wilson (Japan), prof Robert Kolb (USA) och biskop em prof Carl Axel Aurelius.
Tisdag 8 november kl 08:30-14:45.

Lokal: Lötenkyrkan
Ingen föranmälan behövs

Tider:
08:30 – 08:45 Inledning
08:45 – 09:45 Sarah Wilson: Luther Discovers His Doctrine of Sanctification in the Saints of Genesis
09:45 – 10:15 Fika
10:15 – 10:45 Robert Kolb: The Formation of Lutheran Ministers in the Theological Education in Wittenberg
10:45 – 10:50 Kort rast
10:50 – 11:25 Robert Kolb: The Wittenberg Instruction for Cultivating Christian Living
11:25 – 11:30 Kort rast
11:30 – 12:00 Carl Axel Aurelius: Kristens resa – pilgrimsfärden som tolkningsmönster för det kristna livet?
12:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Torbjörn Johansson: Friheten och Guds lag. Reformatoriska perspektiv på helgelse
14:00 – 14:05 Kort rast
14:05 – 14:35 Tomas Nygren: Helgelse på lutherska idag?
14:35 – 14:45 Summering och frågor
14:45 Fika

Medverkande
Sarah Hinlicky Wilson är affilierad lärare vid Johannelunds teologiska högskola. Hon bor nu i Tokyo
tillsammans med sin familj, där de är missionärer. Wilson har, efter att hon disputerade 2008, bland
annat arbetat vid Institute for Ecumenical Research i Strassburg, där hon fortfarande är ”Visiting
Professor” och konsult i den internationella dialogen mellan lutheraner och pentekostala rörelser.
Sarah har skrivit sex böcker samt ett flertal artiklar i bland annat Pro Ecclesia och Lutheran Quarterly.

Robert Kolb är professor emeritus från Concordia Seminary i St. Louis i Missouri, och en
världsledande forskare på Martin Luther och reformationens teologi. Kolb är författare till ett 20-tal
böcker och en stor mängd artiklar om reformationen och dess ledande teologer.

Carl Axel Aurelius är biskop emeritus, professor emeritus samt affilierad lärare vid Johannelunds
teologiska högskola. Han är en välrenommerad lutherforskare, författare till ett flertal böcker, samt
nu aktuell med nya översättningar av tidigare ej på svenska utgivna texter av Luther.

Torbjörn Johansson är rektor på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han disputerade vid Lunds
universitet 1999 med avhandlingen Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie
i Martin Chemnitz Augustinusreception. Johansson har varit redaktör för ett antal böcker, samt är
författare till ett flertal artiklar som behandlar olika aspekter av luthersk teologi.

Tomas Nygren är lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola. Hans
avhandlingsarbete hade titeln Lag och evangelium som tal om Gud, och har därefter publicerat ett
antal artiklar som behandlat olika aspekter av luthersk teologi i historia och nutid.