Något som har varit på tal i 20 år har nu blivit verklighet. Den 1 juli omvandlades Johannelunds teologiska högskola till ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), där EFS står som ensam aktieägare.

För cirka två år sedan kom EFS till skott i frågan som alltså diskuterats under lång tid. Johannelunds styrelse har tidigare formellt sett legat under EFS styrelse, vilket gjort att högskolans egna styrelse varit beroende av EFS för sitt mandat.

– Omvandlingen till aktiebolag gör att Johannelunds styrelse blir mer självständig och får ett tydligare mandat, konstaterar EFS ordförande LarsOlov Eriksson, som även verkat som rektor för Johannelund.

– Den tidigare modellen kan bli tungrodd och skapa onödigt långa beslutsvägar. En riksstyrelse är heller inte alltid det bästa sättet att styra den här typen av verksamhet, den har mycket annat att fokusera på också, fortsätter han.

EFS kommer att stå som ensam aktieägare i det som från och med 1 juli kallas Johannelunds teologiska högskola AB (svb). Detta fastställdes genom Regeringen, som den 31 mars godkände EFS ansökan om att flytta tillståndet att utfärda examina från EFS till det nya aktiebolaget.

– EFS kommer därmed via aktiebolaget att tillsätta Johannelunds styrelse. Tanken är inte att Johannelund ska segla iväg från EFS, utan vi vill med detta ge möjlighet för en tydligare styrning och en större självständighet. För EFS är Johannelund fortsatt en viktig verksamhet som betyder mycket för hela rörelsen. Vi gratulerar Johannelund och önskar all lycka och välsignelse, säger LarsOlov Eriksson.

Detta medför också att Johannelund får samma modell som de flesta av Sveriges andra enskilda utbildningsanordnare i teologi numera har.

– Vi har varit den enda högskolan som fortfarande har en ”kyrklig” huvudman, något som ibland har skapat visst missförstånd. När Johannelund har samma organisationsform som andra fristående teologiska utbildningar kan det underlätta för myndigheter att förstå Johannelunds verksamhet och hur vi uppfyller regelverket som gäller för högre utbildning i Sverige, säger rektor James Starr.

Några större skillnader i skolans profil kommer inte att märkas, enligt Starr.

– Studenterna kommer nog inte märka någon skillnad, vi har samma kursutbud, samma kursinnehåll och samma lärare. Vi är fortfarande EFS utbildningscentrum och vill precis som tidigare med gedigna utbildningar rusta våra studerande för tjänst i EFS, Svenska kyrkan, och även hela svenska kristenheten – vilket syns i bredden vi har gällande kyrklig bakgrund bland våra studenter.

De senaste åren har söktrycket till Johannelund varit nära att nå rekordnivåer, trots ett totalt sett minskat intresse för att läsa teologi i Sverige.

– Johannelund har en bred kontaktyta i svensk kristenhet och uppfattas av många fler än bara EFS:are som en attraktiv utbildning, vilket såklart är glädjande.

För mer information, kontakta: Rektor James Starr – 073 925 22 31
EFS ordförande LarsOlov Eriksson – 070 156 87 83