Johannes Börjesson börjar undervisa som lektor i historisk-praktisk teologi våren 2023 och Daniel Hjort anställdes i höst 2022 som lektor i Nya testamentets exegetik.