Lars-Göran Sundberg ”Konturer till en själavårdsteologi” 
Lars-Göran Sundberg är lektor i historisk-praktisk teologi, själavård och religionspsykologi
Vi träffas i Övre salen alt. kan du följa via (länk)