EN0406 Markusevangeliets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0406

Kursbenämning

Markusevangeliets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of The Gospel of Mark

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi, varav minst 30 hp exegetisk teologi, inklusive 15 hpnytestamentlig grekiska, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Syfte

Kursen syftar till att kritiskt undersöka Markusevangeliet på grekiska medsärskild uppmärksamhet på teologiska frågor som texten väcker, samt att gefördjupade kunskaper i exegetisk metod och orientering om aktuell forskning.

Moment

a) läsning av Markusevangeliet på grekiska
b) analys av evangeliets narrativ och teologi
c) studium av evangeliets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • kunna självständigt läsa och tolka huvudinnehållet iMarkusevangeliets grundtext.
  • kunna med stor hermeneutiskt medvetenhet interpreteraMarkusevangeliets text.
  • vara orienterad om aktuell forskning i Markusevangeliet.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier,hemskrivningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-06-04

Kurslitteratur

Novum Testamentum Graece. E Nestle et al., utg. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 282012. (50s grekisk text = 250 s engelsk/svensk)

Blomberg, Craig L. A Handbook of New Testament Exegesis. Grand Rapids: Baker Academic, 2010.(270 s)

Hartman, Lars. Bara Markus: Text- och läsorienterade studier av Markusevangeliet. Knivsta: Eravnåförlag, 2018. (150 s)

Exegetisk kommentar till Markusevangeliet. Väljs i samråd med läraren (ca 350 s)

Telford, W.R. The Theology of the Gospel of Mark. Cambridge, CUP 1999 (240 s)

Kompendium (ca 250 s)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/06/Plan-EN0406-Markusevangeliets-exegetik-med-grekiska.pdf

Äldre kursplaner