PK0108 Homiletik A

Kurskod

PK0108

Kursbenämning

Homiletik A

Kursbenämning (engelska)

Homiletics A

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att ge praktisk grund i homiletisk framställning.

Förväntade studieresultat

Det studerande ska: visa förmåga att förbereda och hålla en kort predikan.

Moment

Teoretisk grund med hermenuetiskt reflekterande tillämpningar.

Examination

Gruppövningar med predikan och respons.

Lärare

Kursplanen fastställd

2014-06-17

Kurslitteratur

Nordhaug, Halvor, Så mitt hus kan bli fullt, Oslo: Luther Forlag, 2000 i urval.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/PK-108-Homiletik-A-2022-2023.pdf

Äldre kursplaner