PK0204 Homiletik B

Kurskod

PK0204

Kursbenämning

Homiletik B

Kursbenämning (engelska)

Homiletics B

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

PK0108 Homiletik A

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att ge den studenterande tillfälle att tillämpa homiletiska och teologiska kunskaper i en kristen gemenskap.

Förväntade studieresultat

Det studerande ska:
• visa förmåga att sätta samman och leda en informell andakt för
kollegor och medarbetare utifrån en vald bibeltext.
• visa förmåga att inom ramarna för en andakt skapa en stämning, där
församlingen får hjälp att komma inför Gud.
• visa förmåga att tydliggöra och konkret tillämpa en bibeltext med
hjälp av ord, musik och bön.

Moment

a) Introduktion
b) Andakt
c) Respons från lärare

Examination

-

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-15

Kurslitteratur

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/PK-204-Homiletik-B-Andakt-2022-2023.pdf

Äldre kursplaner