PK0211 Församlingspraktik i EFS

Kurskod

PK0211

Kursbenämning

Församlingspraktik i EFS

Kursbenämning (engelska)

Congregational Practice in the Swedish Evangelical Mission

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Syfte

Genom att den studerande följer en EFS-präst i olika valda aktiviteter under en termin, syftar kursen till att ge den studerande
• fördjupad kontakt med församlingslivet i EFS
• tillfälle att tillämpa teologiska kunskaper
• förståelse för ideella medarbetares roll i EFS och
• förståelse om församlingens verklighet, utmaning och möjligheter.

Förväntade studieresultat

Det studerande ska:
• genom att under en termin delta minst 6-8 timmar i månaden i en EFS-
förening / -församling få fördjupade förståelse för dess kultur, utmaningar
och möjligheter
• visa förmåga att bidra till församlingslivet genom att i samråd med EFS-
prästen fullgöra minst ett uppdrag i månaden.
• fördjupa förståelsen av ideellas roll i EFS genom att själv inta den rollen och
reflektera över den i samtal med aktuell präst.

Moment

a) Introduktion med aktuell präst
b) upprättande av en skriftlig överenskommelse mellan den studerande och
prästen om arbetsformer och –ramar, ansvar och förväntningar
c) närvaro och deltagande i valda moment i församlingslivet
d) regelbundna samtal om församlingen, ideella medarbetare, ämbete och
tjänst med aktuell präst
e) avslutande utvärderingssamtal med aktuell präst
f) skriftlig redovisning om erfarenhet som aktiv deltagare i en EFS-förening / –
församling

Examination

Skriftlig redovisning på 3-5 sidor om församling som plats för församlingsbor och idéella medarbetare

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-11-23

Kurslitteratur

Referenslitteratur:
• Hofgren, Allan. EFS rötter: de trodde och vågade. Uppsala: EFS, 1988.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/PK-211-Forsamlingspraktik-i-EFS-2022-2023.pdf

Äldre kursplaner