PK0503 Själavård 3

Kurskod

PK0503

Kursbenämning

Själavård 3

Kursbenämning (engelska)

Counseling 3

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Själavård 1, HS0201, HP0401, HP0402 samt PK0505 eller motsvarande

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall få praktisk erfarenhet av strukturerade samtalsintervjuer under handledning som inledning till själavårdssamtalets praktiska ramar, form, och innehåll.

Förväntade studieresultat

Den studerande ska:

  • praktiskt kunna förbereda, inleda, genomföra och avsluta ett strukturerat samtal,
  • kunna tillämpa samtalskonstens grundläggande metodik
  • kunna reflektera över ett samtals struktur och innehåll,
  • kunna reflektera över olika dynamiska och systemiska faktorer som påverkar genomförandet av en samtalsintervju,
  • kunna reflektera över samtalet som lärande och förändrande process.

Moment

a) Det strukturerade samtalets form, mål och genomförande b) Genomföra två strukturerade samtal
c) Grupphandledning
d) Återkoppling

Examination

Fullgjord kurs förutsätter aktivt deltagande i samtliga moment - lektioner, intervjuer och handledning och återkoppling. Skriftlig självvärderande uppgift.

Lärare

Kursplanen fastställd

2011-08-01

Kurslitteratur

Crafoord, Clarence, Människan är en berättelse. Stockholm: Natur och Kultur, 2005.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner