HK0520 Fördjupningskurs i kyrkohistoria

Kurskod

HK0520

Kursbenämning

Fördjupningskurs i kyrkohistoria

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in church history

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi varav minst 15 hp i historisk-praktisk teologi, inklusive HK0102 Kyrkohistoria: en introduktion eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom ett valt kyrkohistoriskt ämne. Litteratur och ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare. Exempel på möjliga avgränsningar är: 

  • Den tidiga kyrkan
  • Medeltiden, ca 600-1500
  • Reformationstiden, ca1500-1750
  • Kristendomens historia i Europa och USA, ca 1750 till nutid
  • Kristendomens historia i Afrika, Asien, Latinamerika, ca 1450 till nutid
  • Sveriges kyrkohistoria (kan avgränsas ytterligare geografiskt eller tematiskt)
  • Skandinaviens kyrkohistoria

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-03-08

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/HK0520.pdf

Äldre kursplaner