SD0158 Karismatisk teologi

Kurskod

SD0158

Kursbenämning

Karismatisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Charismatic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll

Syfte

Kursen vill ge grundläggande kunskaper i karismatisk och pentekostalteologi, samt ge möjlighet till kritisk reflektektion över olikateologiska frågor som väcks av den karismatiska rörelsen.

Moment

a) Den globala pentekostala-karismatiska spiritualitetens teologiska utmaningaridag.
b) Olika typa av teologiska responser på karismatisk teologi.c) Nytestamentlig och nutida teologi om andeuppfyllelse,andedop och andliga gåvor.

Förväntat studieresultat

Studenten förväntas kunna:

  • beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
  • återge och självständigt sammanfatta viktigadiskussionspunkter i nutida karismatisk teologi;
  • kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med kurslitteraturen.

Examination

Inlämningsuppgifter och/eller examinerande seminarium.

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-04-15

Kurslitteratur

Jenkins, Philip, The Next Christendom: The Coming of GlobalChristianity,Oxford: Oxford University Press Inc 2011, s 1-100(100 s)

Hinlicky Wilson, Sarah, A Guide to Pentecostal Movements forLutherans, Wipf Stock Publishers (150 s)

Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit inEcumenical, International, and Contextual Perspective, Michigan:Baker Academic 2002. (177 s)

Kärkkäinen, Veli-Matti, The Spirit in the world: EmergingPentecostal Theologies in Global Contexts, Michigan: Eerdmans2009. (247 s)

Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the NewTestament Church and Today, Michigan: Baker Academic 1997, s133-176. 179-347 (157 s)

Någon av ovanstånde böcker kan efter överenskommelse bytas ut mot annan aktuell litteraturYtterligare aktuella artiklar kan tillkomma.Totalt ca 800 sidor.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/SD0158-Karismatisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner