SD0358 Karismatisk teologi

Kurskod

SD0358

Kursbenämning

Karismatisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Charismatic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i pentekostal-karismatisk teologi och den pneumatologiska debatt som förs i anslutning till denna, samt ge möjlighet till kritisk reflektektion över olika utmaningar och träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
– beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen.
– återge och självständigt sammanfatta viktiga diskussionspunkter i nutida karismatisk teologi.
– självständigt göra teologisk analys av karismatisk/pentekostal primärlitteratur.
– kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med kurslitteraturen.

Moment

a) Den globala pentekostala-karismatiska spiritualitetens teologiska utmaningar idag.
b) Anden i dogmhistorien.
c) Nytestamentlig och nutida teologi om andeuppfyllelse, andedop och andliga gåvor.
d) Profetia och helande i Nya Testamentet och i karismatisk rörelse idag.

Examination

Hemskrivning

Lärare

Tomas Nygren

Kursplanen fastställd

2021-03-01

Kurslitteratur

Litteratur väljes i samråd med examinator från följande lista:

 • Jenkins, Philip, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity,Oxford: Oxford University Press, 2011, s 1-78. (78 s)
 • Hinlicky Wilson, Sarah, A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans, Eugene: Wipf Stock Publishers, 2016. (150 s)
 • Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective, Michigan: Baker Academic, 2002. (177 s)
 • Kärkkäinen, Veli-Matti,The Spirit in the world: Emerging Pentecostal Theologies in Global Contexts, Michigan: Eerdmans, 2009. (247 s)
 • Thiselton, Anthony C., “The Holy Spirit — In Biblical Teaching, through the Centuries, and Today”, 2013, s 163-500. (337 s)
 • Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today, Michigan: Baker Academic 1997, s 133-176; 179-347. (157 s)
 • Vondey, Wolfgang, Pentecostal Theology: Living the Full Gospel, London: T. T.Clark, 2017. (302 s)
  Pentekostal/karismatisk primärlitteratur – väljs i samråd med examinator.
 • Ytterligare litteratur kan tillkomma efter överenskommelse med examinator.
  Totalt ca 1100 – 1200 sidor.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner