Rotade i nåden och riktade till Guds ära vill Gud rusta oss med kraft från höjden för uppdraget som ligger framför oss. Livsväg 2023 kretsar kring rustning och sändning. Gud sänder oss inte utan att först rusta oss. Vi behöver vara medvetna om de olika krafter som är i rörelse, i vår tid, och vi kan inte möta dem kraftlösa.

De första lärjungarna fick uppmaningen av Jesus: ”Stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk 24:49).

Paulus uppmuntrar oss med orden: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft … ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.” (Ef 6:10, 13).

Detta är vårt tema och fokus för Livsväg 2023. En ung generation som står rotad, riktad och rustad med kraft för uppdraget just för en tid som denna.

Välkommen till Livsväg! https://livsvag.efs.nu/  Glöm inte att anmäla dig!

Livsväg arrangeras av EFS  i samarbete med Salt – barn och unga i EFS, Johannelunds teologiska högskola samt EFS-föreningarna i Uppsala.