EFS Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner, anställda och ideella medarbetare. Även Johannelunds studenter är välkomna.

https://missionisverige.com/ 

Program:

09.00 Morgonmässa
Celebrant och predikant: Mia Ström
09.45 Kaffe
10.15 Session 1: Miljö för tillväxt
Magnus Persson, inspiratör EFS11.00 Session 2: Exempel på tillväxt
Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: ett samtal med Sarah Jackson
12.00 Lunch och gemenskap
14.00 Session 3: Verktyg för tillväxt
Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige
14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt
Mattias Neve, Johannelunds teologiska högskola
15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket
15.30 Kaffe och avslutning 

Mission i Sverige arrangeras även i Göteborg: 26 oktober.