Kursen som ges i samarbete mellan Liljeholmens folkhögskola och Johannelunds teologiska högskola ger tillfälle till teoretisk och praktisk fördjupning och förankring i själavårdsämnets kontexter, teologi och metoder. Genom hela utbildningen är församlingsrelaterade lärandeprocesser med handledning viktiga. Lärandet växelverkar mellan gemensamma träffar och studier genomförda enskilt och i grupp.
Att arbeta med själavård är att arbeta med sig själv som redskap. Centralt i kursen är därför att det sker en interaktion mellan undervisning och litteratur där den studerande får reflektera över sig själv och bearbeta den egna livsresan med mål att själv få utvecklas, mogna och vara rustad i mötet med andra.
Varje termin innehåller tre obligatoriska kurstillfällen och av de totalt sex kurstillfällena är fyra förlagda till Johannelunds teologiska högskola i Uppsala och två på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Varje tillfälle sträcker sig över två dygn från lunch till lunch.
Studiegrupper träffas digitalt eller fysiskt beroende på möjlighet.
Själavårdsutbildningen är på halvfart och behöver ges utrymme under kursens två terminer.

Kursens tematiska innehåll

  • Samtal – enskilt och i grupp

  • Själavård och andlig vägledning – metod och process

  • Gudsbild, självbild och identitet

  • Troshistoria, existentiella frågor och spiritualitet i själavårdande möten

  • Process i grupper, reflektion, själavård, handledning

 

 

Läsårstider och kurskostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgift2006:-

Denna avgift inkluderar deltagande i kursen, helpension och logi i dubbelrum (inklusive sänglinne, handdukar och slutstädning) vid kurstillfällen i Rimforsa, samt kostnader för kopiering, försäkring och tillgång till wifi. Tillägg för enkelrum är 650 kr per termin.
I Uppsala behöver du ordna boende och mat själv. Se tips om boende.
Faktura kommer en gång per termin.
Kostnader för litteratur beräknas till ca x kr/termin. Litteraturkostnad och inköp står som regel kursdeltagaren själv för.
Boende och mat i Uppsala samt resor i samband med kurstillfällen och studiegruppsträffar hanteras och bekostas av kursdeltagaren.

Datum och platser för närträffar:
Annonseras inom kort

Boendetips Uppsala

Gästhem
Fjellstedtska skolans gästhem, Enklare hotellstandard
Tel: 018-16 11 00
(2,5 km från Johannelund, ca 15 min med buss)

Samariterhemmets Gästhem& Duvan, Hotellstandard
Tel 018-56 40 00
(3,6 km från Johannelund, ca 15 min med buss)

Vandrarhem
Uppsala Vandrarhem Kungsängstorg
Tel: 018-444 20 10
(2,9 km från Johannelund, ca 10 min med buss)

Vandrarhem Kvarntorget och Vandrarhem City
Tel: 018-24 20 08
(1,8 km från Johannelund, ca 10 min med buss)

Hotell
Scandic Hotel Uppsala Nord
Tel: 018-495 23 00
(500 meter från Johannelund)

First Hotel Linné
018-18 10 20 00
(2,3 km från Johannelund, ca 15 min med buss)