Tisdag 28 maj 13.15-16.30: öppen föreläsning med dr. Mikael Lundmark, lektor i religionspsykologi vid Umeå universitet om att hantera krissituationer och människors copingmekanismer.
Föreläsningen sker inom kursen “Själavård i mötet med kris och utsatta situationer”, men är öppet för alla intresserade.
Övre salen.