”Luthers teologi nu och då -En festdag för Tomas Nygren” som äger rum den 13 februari i Lötenkyrkan. Dagen fylls av spännande föreläsningar av bland andra LarsOlof Eriksson och Beth Elness-Hanson.

PROGRAM*:

08.30 Morgonbön
08.45 Välkommen
09.00 LarsOlov Eriksson, Något om Predikan
09.25 Torbjörn Johansson, ”…så godnatt, kristendom”: Om skillnaden mellan teologi och religionsvetenskap
09:50 Tommy Hargemark, Predikanters oförmåga att predika evangelium
10:15 Hans Lindholm bokrelease av Herrens bön. Lutherskrifter III

10.20 Fika i församlingssalen

10.45 Torbjörn Larspers, Om EFS styrelses sammansättnimg alltfrån starten 1856 och framåt, förändringar o stadgeändringar etc
11.10 Olof Edsinger, Lag och evangelium i en narcissistisk tid
11.35 Kenneth Nordgren, Pastoral-teologiska spänningar – för en reformerad kyrka

12.00 Lunch i församlingssalen

13.15 Kjell O Lejon, ”Pro pace et fraternitate gentium”: Om Abiy Ahmed Ali och Nobels fredspris 2019
13.15 Tomas Ekstrand, Folkkyrklighet och antinomism
13.55 Klas Lundström, Att förmedla budskap över kulturgränser

14.20 Fika i församlingssalen

15.00 Beth Elness-Hanson, ”Good Christian” is Bad Theology: Toward a Lutheran
15.25 Lars-Göran Sundberg, Vad är en själavårdande predikan?
15.50 Avslutning

18.00 Middag i församlingssalen

Med reservation för korrigeringar.

 

FIKA, MAT & ANMÄLAN:

Anmälan: är nu stängd men programmet är öppet för alla och fika betalas på plats genom att swisha.