”Luthers teologi nu och då -En festdag för Tomas Nygren” som äger rum den 13 februari i Lötenkyrkan. Dagen fylls av spännande föreläsningar av bland andra Carl-Axel Aurelius, LarsOlof Eriksson och Anneth Munga.

PROGRAM*:

08.30 Morgonbön
09.00 Välkommen
09.15 LarsOlov Eriksson, Något om Predikan
09.40 Torbjörn Johansson, ”…så godnatt, kristendom”: Om skillnaden mellan teologi och religionsvetenskap
10.05 Carl-Axel Aurelius, Från klagan till lovsång i Luthers utläggning av Psaltaren.
10.30 Fika
11.00 Torbjörn Larspers, Om EFS styrelses sammansättnimg alltfrån starten 1856 och framåt, förändringar o stadgeändringar etc
11.25 Olof Edsinger, Lag och evangelium i en narcissistisk tid
11.50 Kenneth Nordgren, Pastoral-teologiska spänningar – för en reformerad kyrka

12.15 Lunch

13.30 Kjell O Lejon, “Abiy Ashmeds teologiska resonemang/retorik med utgångspunkt i talet 2019 vid mottagandet av FNs fredspris”
13.55 Tomas Ekstrand, “Folkkyrklighet och antinomism”
14.20 Klas Lundström, “Om kulturanalys och att förmedla ett budskap i predikans form över kulturgränser”
14.45 Fika
15.15 Anneth Munga, “Folkkyrklighet och antinomism” (digitalt)
15.40 Lars-Göran Sundberg, “Vad är en själavårdande predikan?”
16.30 Slut
18.00 Festmiddag

Med reservation för korrigeringar.

 

FIKA, MAT & ANMÄLAN:

Anmälan: gör du genom att maila till:
administration@johannelund.nu

Uppge:
1. Namn
2. Email och telefonnumer
3. Vilka ev. måltider du vill äta + ev specialkost.

Lunch och/eller festmiddag?
Anmäl dig senast 3/2!

Priser mat:
Lunch: 80:-. Betala i förväg genom swish,
nr se nedan.

Festmiddag: 275:- (subventionerat pris). Betala i förväg med swish, se nr nedan.

Fika betalas på plats genom att swisha. Ingen föranmälan.

Swishnummer Johannelund: 123 066 34 01 Märk betalningen med ”Roseniusföreläsningarna”