Nu har du som läser på Johannelund med avsikt att bli präst inom Svenska kyrkan möjlighet att söka stipendier från Pro Fide – se länken nedan för utlysningen.
Ansökan görs senast 16 december till Johannelunds studierektor, se närmare information i utlysningen.

Pro Fide stipendium