Till nya studenter vid Johannelund

Fristående kurser
Höstterminen 2024

Varmt välkommen till Johannelund!

Det gläder oss mycket att få hälsa dig välkommen till Uppsala och Johannelunds teologiska högskola. I detta brev följer viktig information om dina studier.

Kursstart block 1: vecka 36
Kurstart block 2: vecka 46

Läser du på campus gäller obligatorisk närvaro på plats i Uppsala vid kursstart, läser du på halvdistans är du med på videolänk vid kursstart och kommer till campus under ordinarie campusdagar (under vecka 40 och 45 för block 1 samt vecka 49 och 3 för block 2 – se nedan för mer information om närvaro).

För dig som besöker campus går det att värma lunch i studentköket på skolan. Även tillgång till ICA och Pizzeria finns i närheten. Du behöver hämta ut en tagg vid första tillfället du är på campus (se nedan). 

OBS! Vid kursstart behöver du ta med dig handling som styrker din identitet (Pass, körkort eller nationellt id-kort). Detta gäller dock enbart första gången du läser en fristående kurs på skolan, har du läst kurser vid Johannelund tidigare behöver du inte visa id-handling. 

STUDENTHANDBOK
I Johannelunds Studenthandbok hittar du viktig information om dina studier. Studenthandboken finns att ladda ner här:
http://studenthandbok.johannelund.nu/.

STUDIER VID JOHANNELUND
Johannelunds kurser ges till största del på halvfart, vilket betyder att heltidsstudenter läser två kurser om 7,5 hp parallellt under varje block.

  • Ett block består av tio veckor.
  • En termin är uppdelad i två block (totalt 20 veckor).
  • Heltidsstudier innebär att du under en termin totalt läser 30 hp.
  • OBS! Vissa kurser sträcker sig över två block, t ex Själavård 1 som ges under vårterminen (Själavårdsprogrammet)

Lärarna gör detaljschemat tillgängligt senast tio dagar innan kursstart. Schemat kommer även att finnas tillgängligt via vår lärplattform Moodle.

För information om Johannelunds kurser, se kurskatalogen på vår webbplats:
https://www.johannelund.nu/kurskatalog/

SCHEMA
https://www.johannelund.nu/schema-johannelund/

Med pilarna i övre vänstra hörnet kan du navigera till rätt månad. Du kan även byta vy i övre högra hörnet (Vecka, Månad eller Program). Obs! Detta är ett preliminärt schema, vissa kurstillfällen kan utgå.

CAMPUSTRÄFFAR OCH VIKTIGA DATUM
Du som kommer att läsa på halvdistans (dvs distansstudier med campusträffar) behöver planera för att vara på plats på campus i Uppsala vid ca fyra tillfällen under en termin (vid heltidsstudier).

Campusdagar HT 2024:
30 sep – 3 okt
4-6 nov
2-5 dec
14-16 jan

Närvaro under campusdagarna
Föreläsningar och examinerande moment som är schemalagda under campusdagarna är obligatoriska för att få godkänt på kursen och du förväntas då vara på plats i Uppsala (detta gäller för alla studenter, både campus och halvdistans). OBS! I detaljschemat ser du vilka dagar som gäller för just dina studier – du behöver enbart vara närvarande vid de kurstillfällen som gäller för dina kurser.

Andra viktiga datum:
Hemafton, 2 okt kl 18-21
“Mission i Sverige”, 7 okt i Lötenkyrkan Uppsala (konferens i samverkan med bl a EFS, Salt, Svenska kyrkan och Alpha Sverige)
“Evangelikal idag?”, 7-8 nov i Örebro (konferens tillsammans med ALT i samband med Lausannedeklarationens 50 årsfirande)
Hemafton, 4 dec kl 18-21

STUDENTPORTAL
Via http://studentportal.johannelund.nu/ kommer du år Johannelunds studentportal. I Studentportalen hittar du viktig information om dina studier, kursval, arrangemang, konferenser och dylikt. Det är ditt ansvar att regelbundet besöka Studentportal för att hålla dig uppdaterad med vad som händer på Johannelund (vi rekommenderar att du loggar in minst en gång per vecka). Du loggar in till Studentportalen med din Johannelunds-adress.

LITTERATUR
Aktuell litteratur för specifika kurser hittar du i kurskatalogen på Johannelunds webbsida.

Johannelunds studenter har tillgång till skolans bibliotek samt elektroniska böcker och artiklar via ATLA Religion Database och ProQuest. Dock har biblioteket endast ett begränsat antal exemplar av kurslitteraturen (1 ex för utlåning samt 1 ex som referenslitteratur) och som student ansvarar du själv för att införskaffa den litteratur du behöver för de kurser du läser. Det är klokt att beställa kurslitteraturen så fort som möjligt. Kurslitteratur kan beställas på ett flertal webbsidor, t ex www.bokus.com, internetbokhandeln.se eller www.adlibris.se. Begagnad kurslitteratur kan ibland hittas på www.bokborsen.se.

För litteraturlista för respektive kurs, klicka på länken för aktuell kursplan ovan.

DATORPROGRAM
För att kunna bedriva studier på Johannelund behöver du ha en enhet med ett bra ordbehandlingsprogram, som kan hantera filformaten .docx, .rtf och .pdf. Vi rekommenderar Microsoft Word utifrån dess funktionalitet främst kring referenshanteringsprogram och grammatikhjälp.

E-POST, KONTON OCH LÄRPLATTFORMEN MOODLE
Varje student får av Johannelund en egen e-postadress (fornamn.efternamn@johannelund.nu). Johannelund kommunicerar med de studerande via denna adress oavsett vilken adress som har angetts i Ladok. Det är alltså ditt ansvar som student att läsa din Johannelunds e-post regelbundet.

Johannelunds digitala lärplattform heter ”Moodle” (https://moodle.johannelund.nu/). Varje kurs har en egen sida med all kursinformation. Du loggar in på Moodle med din Johannelunds-adress. Information om konton och inloggningsuppgifter skickas till dig två veckor innan kursstart.

DATORER
Studenter har tillgång till 3 datorer i biblioteket där även skrivare finns.

LADOKS STUDENTPORTAL OCH eduID
Johannelund använder Ladok för administration av kurser och betygsregistrering. För att få åtkomst till Ladoks studentportal (https://www.student.ladok.se/) måste du skaffa ett sk ”eduID”. Besök https://eduid.se/ och följ instruktionerna. ​​Vid beställningen behöver du verifiera din identitet, detta gör du på bästa sätt genom att beställa uppgifterna via brev till din folkbokföringsadress. Det tar ett par veckor att skaffa ett eduID, så gör detta snarast. OBS! Detta är nödvändigt för att du ska kunna genomföra studier vid Johannelund.

Via Ladoks studentportal kan du bland annat registrera dig på de kurser du läser under terminen, se din kursinformation, studieplanering samt få information om betyg och har möjligheten att beställa registerutdrag.

BOENDE
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorsboende med delat kök men med eget rum inkl. dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till elin.tyrberg@efs.nu snarast.

PERSONLIG TAGG
För att du ska kunna ta dig in på skolan och i biblioteket när du är här, dagtid såväl som kvällstid, så får du under första dagen lösa ut en personlig tagg. Den kostar 60 kr och betalas via Swish. OBS! För att kunna administrera taggarna delar vi dina personuppgifter med EFS (enbart ditt namn).

CSN
Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för ett år i taget vilket du gör på csn.se

Terminstider:
HT 2024: 2024-09-02 — 2025-01-19
VT 2025: 2025-01-20 — 2025-06-08

Notera att det är du som student som ansvarar för att registrera dig på dina kurser via Ladoks studentportal i samband med kursstart (För information om Ladok, se ovan). Det är först när du gör detta som information om dina studier vid Johannelund skickas till CSN.

OBS! Vi rekommenderar att du som läser teologiskt introduktionsår bifogar Johannelunds Studieplan när du ansöker om studiemedel från CSN. Vid ansökan anger du att dina studier leder till Högskoleexamen. Studieplanen finns att ladda ner här: https://tinyurl.com/studieplaner-jth-2023-2026.

SÄRSKILT STÖD I STUDIERNA
Har du behov av särskilt stöd i studierna, t ex vid dyslexi, och ännu inte anmält det till oss, vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt. Johannelund erbjuder olika hjälpmedel, såsom inläst litteratur, anteckningshjälp och uppläsningsprogram (Tor Talk). Kontakta studierektor för mer information, studierektor@johannelund.nu.

CYKEL
Om du har cykel bör du ta med den! Uppsala har ett utmärkt nät av cykelvägar. På grund av cykelstölder bör cykeln vara utrustad med kraftigt lås.

TIDIGARE TEOLOGISTUDIER VID ANNAT LÄROSÄTE
Har du läst teologi eller religionsvetenskap vid annat lärosäte? Då kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dessa studier i din examen vid Johannelund. Det kan även innebära att du har möjlighet att byta ut vissa kurser i normalstudieplanen mot andra kurser (du får då en individuell studieplan). För frågor om tillgodoräknande kontaktar du studierektor, studierektor@johannelund.nu och för frågor som individuell studieplan kontaktar du studievägledaren, studievagledning@johannelund.nu.

KONTAKTUPPGIFTER

Administrationen:
administration@johannelund.nu, 018-16 99 00

Boende och studenthem:
Elin Tyrberg, studenthemmet@efs.nu, 018-16 99 01

Studievägledare:
studievagledning@johannelund.nu, 018-16 99 23

Vanliga frågor:
https://www.johannelund.nu/vanliga-fragor/

Än en gång, välkommen till Johannelund!

Varma hälsningar
Mattias Neve, studierektor
Carolyn Arthur, högskoleadministratör