Till nya studenter vid Johannelund

Magister- och masterprogram
Höstterminen 2024

Varmt välkommen till Johannelund!

Det gläder oss mycket att få hälsa dig välkommen till Uppsala och studier vid Johannelunds teologiska högskola. I detta brev följer viktig information om dina studier och vårens kurser.

För magister- och masterprogrammen startar terminen onsdag 4 september kl 8.30. Lunch går att värma i studentkök på skolan. Även tillgång till ICA och Pizzeria finns i närheten.

OBS! Till uppropet behöver du ta med dig handling som styrker din identitet (Pass, körkort eller nationellt id-kort). 

KURSSTART VECKA 39

Onsdag 4 sep
Dagen är obligatorisk för både campus- och halvdistansstudenter. För de studenter som ska läsa på deltid kan några tillfällen utgå.
8.30-10.00
Introduktion till magister- och masterprogrammen.
10.00-12.15
Kursstart TM0401 Teologiska metoder och teorier.
13.15-14.45
Kursstart TA0420 Gud, skapelse och människa

Torsdag 5 sep
9.00
Upptaktsgudstjänst med fika, Lötenkyrkan

 STUDENTHANDBOK
I Johannelunds Studenthandbok hittar du viktig information om dina studier. Studenthandboken finns att ladda ner här:
http://studenthandbok.johannelund.nu/.

STUDIER VID JOHANNELUND
Johannelunds kurser ges till största del på halvfart, vilket betyder att heltidsstudenter läser två kurser om 7,5 hp parallellt under varje block.

 • Ett block består av tio veckor.
 • En termin är uppdelad i två block (totalt 20 veckor).
 • Heltidsstudier innebär att du under en termin totalt läser 30 hp.
 • OBS! Vissa kurser sträcker sig över två block.

KURSVAL
Kursval för block 2 samt kurser vt 2025 görs under veck 36 i samråd med studievägledaren och programansvarig för avancerade program.

Information om Johannelunds kurser hittar du i kurskatalogen:
https://www.johannelund.nu/kurskatalog/
Vid eventuella frågor kontakta administration@johannelund.nu

I din examen (magister, master) är det möjligt att läsa 25% av kurserna på grundnivå. För vårt urval av kurser på grundnivå vt 2024, se kurskatalogen på Johannelunds webbsida. Om du önskar att läsa någon av kurserna på grundnivå, kontakta administrationen: administration@johannelund.nu

  SCHEMA
  Lärarna gör detaljschemat tillgängligt på lärplattformen Moodle senast två veckor innan kursstart.

  Du hittar översiktsschemat här:
  https://www.johannelund.nu/schema-johannelund/

  Med pilarna i övre vänstra hörnet kan du navigera till rätt månad. Du kan även byta vy i övre högra hörnet (Vecka, Månad eller Program). Obs! Detta är ett preliminärt schema, vissa kurstillfällen kan utgå.

  DELTIDSSTUDIER
  Om du planerar för att läsa på deltid och inte har meddelat det ännu, så ber vi dig göra det. Skicka ett mail till administration@johannelund.nu.

  CAMPUSTRÄFFAR OCH VIKTIGA DATUM
  Du som kommer att läsa på halvdistans (dvs distansstudier med campusträffar) behöver planera för att vara på plats på campus i Uppsala vid ca fyra tillfällen under en termin (vid heltidsstudier). I samband med starten av dina studier tillkommer introduktionsdagarna vecka 36.

  Campusdagar HT 2024:
  4-5 sep (Introduktionsdagar)
  30 sep – 3 okt
  4-6 nov
  2-5 dec
  14-16 jan

  Närvaro under campusdagarna
  Föreläsningar och examinerande moment som är schemalagda under campusdagarna är obligatoriska för att få godkänt på kursen och du förväntas då vara på plats i Uppsala (detta gäller för alla studenter, både campus och halvdistans). OBS! I detaljschemat ser du vilka dagar som gäller för just dina studier – du behöver enbart vara närvarande vid de kurstillfällen som gäller för dina kurser.

  Andra viktiga datum:
  Hemafton, 2 okt kl 18-21
  “Mission i Sverige”, 7 okt i Lötenkyrkan Uppsala (konferens i samverkan med bl a EFS, Salt, Svenska kyrkan och Alpha Sverige)
  “Evangelikal idag?”, 7-8 nov i Örebro (konferens tillsammans med ALT i samband med Lausannedeklarationens 50 årsfirande)
  Hemafton, 4 dec kl 18-21

  Forskningsseminarier sker vanligtvis måndagar, cirka 3-4 gånger per termin. OBS! Dessa är obligatoriska för studenter som läser magister- och masterprogram.

  STUDENTPORTAL
  Via http://studentportal.johannelund.nu/ kommer du år Johannelunds studentportal. I Studentportalen hittar du viktig information om dina studier, kursval, arrangemang, konferenser och dylikt. Det är ditt ansvar att regelbundet besöka Studentportal för att hålla dig uppdaterad med vad som händer på Johannelund (vi rekommenderar att du loggar in minst en gång per vecka). Du loggar in till Studentportalen med din Johannelunds-adress.

  LITTERATUR
  Aktuell litteratur för specifika kurser hittar du i kurskatalogen på Johannelunds webbsida.

  Johannelunds studenter har tillgång till skolans bibliotek samt elektroniska böcker och artiklar via ATLA Religion Database och ProQuest. Dock har biblioteket endast ett begränsat antal exemplar av kurslitteraturen (1 ex för utlåning samt 1 ex som referenslitteratur) och som student ansvarar du själv för att införskaffa den litteratur du behöver för de kurser du läser. Det är klokt att beställa kurslitteraturen så fort som möjligt. Kurslitteratur kan beställas på ett flertal webbsidor, t ex www.bokus.com, internetbokhandeln.se eller www.adlibris.se. Begagnad kurslitteratur kan ibland hittas på www.bokborsen.se.

  DATORPROGRAM
  För att kunna bedriva studier på Johannelund behöver du ha en enhet med ett bra ordbehandlingsprogram, som kan hantera filformaten .docx, .rtf och .pdf. Vi rekommenderar Microsoft Word utifrån dess funktionalitet främst kring referenshanteringsprogram och grammatikhjälp.

  E-POST, KONTON OCH LÄRPLATTFORMEN MOODLE
  Varje student får av Johannelund en egen e-postadress (fornamn.efternamn@johannelund.nu). Johannelund kommunicerar med de studerande via denna adress oavsett vilken adress som har angetts i Ladok. Det är alltså ditt ansvar som student att läsa din Johannelunds e-post regelbundet.

  Johannelunds digitala lärplattform heter ”Moodle” (https://moodle.johannelund.nu/). Varje kurs har en egen sida med all kursinformation. Du loggar in på Moodle med din Johannelunds-adress. Information om konton och inloggningsuppgifter skickas till dig två veckor innan kursstart.

  DATORER
  Studenter har tillgång till 3 datorer i biblioteket där även skrivare finns.

  LADOKS STUDENTPORTAL OCH eduID
  Johannelund använder Ladok för administration av kurser och betygsregistrering. För att få åtkomst till Ladoks studentportal (https://www.student.ladok.se/) måste du skaffa ett sk ”eduID”. Besök https://eduid.se/ och följ instruktionerna. ​​Vid beställningen behöver du verifiera din identitet, detta gör du på bästa sätt genom att beställa uppgifterna via brev till din folkbokföringsadress. Det tar ett par veckor att skaffa ett eduID, så gör detta snarast. OBS! Detta är nödvändigt för att du ska kunna genomföra studier vid Johannelund.

  Via Ladoks studentportal kan du bland annat registrera dig på de kurser du läser under terminen, se din kursinformation, studieplanering samt få information om betyg och har möjligheten att beställa registerutdrag.

  BOENDE
  Boende på Johannelunds studenthem består av korridorsboende med delat kök men med eget rum inkl. dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till elin.tyrberg@efs.nu snarast.

  PERSONLIG TAGG
  För att du ska kunna ta dig in på skolan och i biblioteket när du är här, dagtid såväl som kvällstid, så får du under första dagen lösa ut en personlig tagg. Den kostar 60 kr och betalas via Swish. Kontakta Elin Tyrberg, elin.tyrberg@efs.nu, 018-16 99 01, för att hämta ut din tagg i samband med ditt första besök på Johannelund. OBS! För att kunna administrera taggarna delar vi dina personuppgifter med EFS (enbart ditt namn).

  CSN
  Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för ett år i taget vilket du gör på csn.se.

  Terminstider:
  HT 2024: 2024-09-02 — 2025-01-19
  VT 2025: 2025-01-20 — 2025-06-08

  Notera att det är du som student som ansvarar för att registrera dig på dina kurser via Ladoks studentportal i samband med kursstart (För information om Ladok, se ovan). Det är först när du gör detta som information om dina studier vid Johannelund skickas till CSN.

  SÄRSKILT STÖD I STUDIERNA
  Har du behov av särskilt stöd i studierna, t ex vid dyslexi, och ännu inte anmält det till oss, vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt. Johannelund erbjuder olika hjälpmedel, såsom inläst litteratur, anteckningshjälp och uppläsningsprogram (Tor Talk). Kontakta studierektor för mer information, studierektor@johannelund.nu.

  CYKEL
  Om du har cykel bör du ta med den! Uppsala har ett utmärkt nät av cykelvägar. På grund av cykelstölder bör cykeln vara utrustad med kraftigt lås.

  KONTAKTUPPGIFTER
  Administrationen:
  administration@johannelund.nu, 018-16 99 00

  Boende och studenthem:
  Elin Tyrberg, studenthemmet@efs.nu, 018-16 99 01

  Studievägledare:
  studievagledning@johannelund.nu, 018-16 99 23

  Stefan Lindholm, programansvarig för magister- och masterprogrammen
  stefan.lindholm@johannelund.nu, 018-16 99 08

  Vanliga frågor:
  https://www.johannelund.nu/vanliga-fragor/

  Än en gång, välkommen till Johannelund!

  Varma hälsningar
  Mattias Neve, studierektor
  Carolyn Arthur, högskoleadministratör