Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ingång. Johannelunds teologiska skriftserie

Ingång är Johannelunds teologiska skriftserie. Den riktar sig till alla som är intresserade av teologiska frågor. I tidskriften publiceras artiklar av lärare och studenter vid Johannelunds teologiska högskola. Tidskriften kommer ut i fyra nummer per år.

Prenumerera på ingång!

Teckna en prenumeration på ingång. Fyll i dina uppgifter nedan och tryck på knappen ”Skicka”.


Jag önskar prenumerera på Ingång enligt följande:
Helårsprenumeration 170 krHelårsprenumeration utland 220 krStudent/Alumnprenumeration 110 kr

Övrigt

 

Även lösnummer av tidigare utgåvor kan beställas från Johannelund via mail: info@johannelund.nu.

Senaste numret

 

Mixedek

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige

Kyrkans Nya Uttryck verkar nu ha blivit det svenska begreppet för engelskans Fresh Expressions. Tidigare användes även uttrycket ”på nya vägar”. Det är ett lovande tecken när ett nätverk som kan göra kyrkorna i Sverige mer missionsinriktade nu växer fram! Det handlar om att under bön analysera missionssituationen i Sverige och om att inkulturera nya uttryck för vad det är att vara kyrka, för att nå nya människor med evangeliet. F.n. ordnas konferenser kring Kyrkans Nya Uttryck och man har också en egen facebookgrupp.

Under Johannelunds teologiska högskolas återkommande dagar kring ”Mission i Sverige” i oktober 2014 behandlades en rad perspektiv kring detta ämne. Alltifrån Mission-shaped and Rural till mer analyserade föredrag om hur vi kan bedriva mission i Sverige. I detta nummer av ingång finner du det material som delgavs på kursen på svenska, samt ytterligare några artiklar. För det engelska materialet som delgavs hänvisar jag till EFS hemsida, www.efs.nu : ”Mission i Sverige-konferensen”, samt Sally Gazes bok Mission-shaped and Rural, www.chpublishing.co.uk .

Sverige sticker verkligen ut i översikten av sekulariserade och individualistiskt präglade länder i världen. Desto mer inspirerande är det att läsa om vad som händer i Broby och på andra ställen i Sverige!

Väckelse börjar alltid med bön och längtan efter förändring. Här behövs klara visioner och uthålligt arbete. Det verkar som om kyrkans mission som bedrivs i England nu håller på att vända trenderna där alltmer. Svenska kyrkan har ju historiskt sett talat om mission i utlandet som ”kyrkomission”. Är det inte dags att på allvar nu fokusera på ”kyrkomission” i Sverige? I den missionsformade diskurs som växt fram i England talar man om att Kyrkans Nya Uttryck ska kombineras med det som sedan länge fungerat som missionellt i kyrkan: En ”mixed economy” av gammalt och nytt.

Staffan Grenstedt
redaktör

 

Pris: 80kr

Numret kan beställas från:

Johannelunds teologiska högskola, Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala, info@johannelund.nu

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds