Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ingång. Johannelunds teologiska skriftserie

Ingång är Johannelunds teologiska skriftserie. Den riktar sig till alla som är intresserade av teologiska frågor. I tidskriften publiceras artiklar av lärare och studenter vid Johannelunds teologiska högskola. Tidskriften kommer ut i fyra nummer per år.

 

Senaste numret

Nr 2-2017 Att växa förbi ”200-gränsen”
Församlingar kan möta olika problem dels då de växer och dels då de minskar. I detta nummer av Ingång har vi med två artiklar som undersöker olika slags problem i tillväxt respektive tillbakagång.

Den första artikeln av Victor Forssman har ett fokus på församlingar som växer och hur ”200-gränsen” kan vara svår att ta sig förbi. Victor pekar på att en församling som vill ha fler än 200 aktiva medlemmar måste växla över till ett annat sätt att tänka. En pastor/präst hinner ofta inte med ett pastoralt ansvar för mer än 150 medlemmar och en styrelse kan inte längre vara involverad i alla beslut om det finns fler än 200 aktiva människor. I nivån över 200 måste både styrelse och pastor/präst delegera mycket initiativ och beslut till mindre grupper i församlingen. Det blir allt viktigare att träna andra ledare och att skapa sammanhållning och teamkänsla i dessa grupper. I den andra artikeln redogör jag för Arlin Rothauges teori om församlingar i fyra olika storlekar: (1) ”familjekyrkan” med upp till 50 gudstjänstdeltagare, (2) ”pastorskyrkan” med 50-150 gudstjänstdeltagare, (3) ”programkyrkan” med 150-350 gudstjänstdeltagare, samt (4) ”företagskyrkan” med över 350 gudstjänstdeltagare i snitt. Utifrån denna typologi beskrivs också vad som händer när församlingar växer till en större storleksnivå eller minskar till en mindre storleksnivå och hur förändringarna kan hanteras på lokal nivå. Vår förhoppning är att dessa artiklar ska kasta ljus över förändringsprocesser när församlingar växer eller minskar.

Klas Lundström
redaktör

Pris: 80kr

Numret kan beställas från:

Johannelunds teologiska högskola, Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala, info@johannelund.nu

 

 

Prenumerera på ingång!

Teckna en prenumeration på ingång. Fyll i dina uppgifter nedan och tryck på knappen ”Skicka”.


Jag önskar prenumerera på Ingång enligt följande:
Helårsprenumeration 170 krHelårsprenumeration utland 220 krStudent/Alumnprenumeration 110 kr

Övrigt

Även lösnummer av tidigare utgåvor kan beställas från Johannelund via mail: info@johannelund.nu

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan