Stefan Lindholm

Lektor i systematisk teologi

PhD i religionsfilosofi

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm

Högskolelektor i systematisk teologi och religionsfilosofi

Frågor som rör de grundläggande kristna lärorna (Gud, treenigheten, inkarnationen, försoningen, sakramenten) är centrala i det jag läser och skriver om. De medeltida och protestantiska skolastiska teologerna har jag arbetat med i min forskning, och jag vill lite trotsigt hävda att de har något att säga oss än i dag.

Min avhandling behandlade kristologi under sent 1500-tal. Under senare år har jag intresserat mig för bioetiska och antropologiska frågor, inte minst i skärningspunkten mellan människan och teknologin. Min grundutbildning är i religionsfilosofi (M.Th, Lunds universitet 2002) och mina doktorandstudier bedrev jag i Norge (PhD Stavangers missionshögskola, numera VID, 2015).

Jag är redaktör för och medgrundare (tillsammans med Lars Dahle, NLA Gimlekollen) till den fackgranskade tidskriften Theofilos (www.theofilos.nu).

Mellan 2005 och 2014 arbetade jag på den kristna kommuniteten L’Abri (i England och Sverige) vilket har format mitt sätt att se på det kristna livet och det goda samtalet.

2017 vigdes jag till präst för tjänst inom EFS och har arbetat i Kristdala samarbetskyrka, Döderhultsförsamling mellan 2016-2020.

Sedan flera år har jag varit timlärare på Johannelund och är sedan 2020 lektor i systematisk teologi här.

Min lite brokiga utbildningsbakgrund och spretiga intressen kommer väl till pass både i undervisning och i de många personliga mötena som sker varje dag på Johannelund. Jag är glad att få vara med och utbilda framtidens teologer och kyrkliga ledare. 

Publikationer i urval

Is Moral Bioenhancement Permissible on Luther’s View of Sin and Redemption.” Theological Puzzles Issue 3 (2021) 

 

Is Moral Bioenhancement Permissible on Luther’s View of Sin and Redemption.” 

Theological Puzzles Issue 3 (2021) 

 

 ”Samarbetskyrka på landsbygden” Ingång 2-4 (2020), 99-110

 

”Superintelligens och medvetande” NOD, no 3 (2019). 

 

”Musiken bortom sfärerna: Att tänka på musik och teologi med Augustinus” i Kjell O. Lejon (red.) Musik och teologi (Uppsala: EFS förlag, 2019)

 

”Reformed Scholastic Christology: A Preliminary Sketch” in Jon Balserak och Jim West (eds.) From Zwingli to Amyrault: Exploring the Growth of the European Reformed Traditions (Göttingen: Vanderhoek & Ruprecht, 2017), 137-156.

 

”Jerome Zanchi’s Use of Thomas Aquinas” i, Manfred Svensson och David VanDrunen (eds.) Aquinas among the Protestants (Oxford: Wiley-Blackwell, 2017), 75-90. 

 

Jerome Zanchi (1516-90) and the Analysis of Refomed Scholastic Christology (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016)

 

 ”So What Will Nick be When he Grows up in 2050? Some Reflections on Transhumanism”

Theofilos, vol. 8, no 1 (2016), 66-84.

”Det Svåra med att tala om en enkel Gud: En recensionsartikel om The God of the

Philosophers”, Theofilos, vol. 8 . No 2 (2016), 289-295

 

 ”Would Christ have become Incarnate had Adam Not Fallen? Jerome Zanchi (1516-90) on

Christ the Mediator”, Journal of Reformed Theology vol. 8, nr 1 (2015), 19-36

 

Intro: Om bildning i krigstider”, Theofilos, vol. 7 no 3 (2015)

 

”Från religionsfilosofi till filosofisk teologi. En recensionsartikel om Analytic Theology”,

Theofilos, vol. 5 no 1 (2013) 74-88. 

 

”Vad tänker naturalisten med egentligen?”, Theofilos vol 2 no 1 (2010), 39-52

Online

”Varför blev Gud människa? Thomas av Aquino om inkarnationens motiv” Onlineföreläsning via

Angelicum, Rom. 15 februari

“Hur smart kan en maskin bli?” Uppdrag Guds rike, december 2019.

”Superintelligens, Gud och medvetande.” Göteborgs bokmässa, september 2019.